สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 เปิดโผภาพยนตร์ เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ
2014-02-04 11:05:04
เปิดโผภาพยนตร์ 5 เรื่องสุดท้าย เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 23 
 
 
           หลังจากดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 23 แล้ว สำหรับการประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ในปีนี้จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยผู้เข้าชิงในสาขาต่าง ๆ มีดังนี้
 
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
 
           1. ตั้งวง
           2. พี่มากพระโขนง
           3. เกรียนฟิคชั่น
           4. Marry is happy, Marry is happy
           5. ประชาธิปไทย
 
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
 
           1. ณเดชน์ คูกิมิยะ จากภาพยนตร์เรื่องคุ่กรรม
           2. พัทธดนย์ จันทร์เงิน จากภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิคชั่น
           3. ชินวุฒ อินทรคูสิน จากภาพยนตร์เรื่องทองสุก13
           4. จิรายุ ละอองมณี จากภาพยนตร์เรื่อง Last Summer ฤดูร้อนนั้นฉันตาย
           5. ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ จากภาพยนตร์เรื่อง Love syndrom รักโง่ๆ
 
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
 
           1. บงกช คงมาลัย จากภาพยนตร์เรื่องนางฟ้า
           2. รฐา โพธิ์งาม จากภาพยนตร์เรื่องนางฟ้า
           3. ชนนิกานต์ เนตรจุ้ย จากภาพยนตร์เรื่อง Marry is happy, Marry is happy
           4. ลักษณ์นารา เปี้ยทา จากภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิคชั่น
           5. เจนจิรา จำเนียรศรี จากภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิคชั่น
 
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
 
           1. ณัฎฐพงศ์ ชาติพงศ์ จากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง
           2. พงศธร จงวิลาส จากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง
           3. อัฒรุจ คงราศรี จากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง
           4. ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต จากภาพยนตร์เรื่องจันดารา ปัจฉิมบท
           5. ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์ จากภาพยนตร์เรื่องตั้งวง
 
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
 
           1.บรรจง ปิสัญธนะกูล จากภาพยนตร์เรื่องพี่มากพระโขนง
           2.นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ จากภาพยนตร์เรื่อง Marry is happy, Marry is happy
           3. คงเดช จาตุรันต์รัศมี จากภาพยนตร์เรื่องตั้งวง
           4. ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล จากภาพยนตร์เรื่องเกรียนฟิคชั่น
           5. เป็นเอก รัตนเรือง, ภาสกร ประมูลวงศ์ จากภาพยนตร์เรื่องประชาธิปไทย
 

 
ภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลสาขาต่าง ๆ มีดังนี้
 
1. พี่มาก...พระโขนง
 
           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)
           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)
           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)
           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)
           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)
           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
           ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)
           ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)
           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)
           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)       
 
2 ตั้งวง                        
 
           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)
           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)
           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)
           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
           ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)
           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)
           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)                   
 
3. MARY IS HAPPY , MARY IS HAPPY
 
           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)
           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)
           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
           ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)
           ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)
           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)
           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)                            
 
4  เกรียน ฟิคชั่น                
 
           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)
           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)
           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)
           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
           ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)
           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)
           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)
           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)                    
 
5. จันดารา ปัจฉิมบท     
 
           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)
           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
           กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)
           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)
           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
           ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)  
 
6. Last Summer ฤดูร้อนนั้น ฉันตาย
 
           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)
           ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)
           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)
           ถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
           ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)
           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)        
 
7 คู่กรรม
 
           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)
           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)
           ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)
           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)
           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)  
 
8.  ทองสุก13             
 
           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)
           เทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)
           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)  
 
9 ประชาธิป'ไทย          
 
           ลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)
           ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)
           ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture) 
                                    
10. ต้มยำกุ้ง 2                
 
           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best Visual Effects)
           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)   
 
11.ฮาชิมะ โปรเจกต์      
 
           เทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม (Best VisualEffects)
           ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)          
 
12. Love Syndrome รักโง่ ๆ       
 
           บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)
           ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best  Actor)        
 
13. สาวคาราโอเกะ          
 
           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)     
 
14. ยังบาว               
 
           เพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)      
 
15. บอดี้สแลมนั่งเล่น    
 
           บันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)  
 
16. นางฟ้า               
 
           ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)    
 
 
           นอกจากนี้ ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงในปีนี้ยังมีรางวัล Popular vote ให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการโหวตว่าใครจะเป็นสุดยอดดารานำหญิงและสุดยอดดารานำชายด้วย
 
Credit : INN

Admin : Chanya
view
:
1886

Post
:
2014-02-04 11:05:04


ร่วมแสดงความคิดเห็น