0044lkg

ดร.ณพพงศ์ ธีระวร (คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยถ่ายภาพเป็นเกียรติกับนายวรมิตร ครุฑโต (คนที่ 3 จากซ้าย) รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการและนางสาว ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ในการร่วมสนับสนุนวงเงินสินเชื่อพิเศษเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ในอัตราดอกเบี้ย 4% (Policy Loan) ซึ่งปัจจุบันมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ 13,000 ล้านบาทโดยก่อนหน้านี้ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ไว้กับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในฐานะหน่วยงานพันธมิตร เพื่อช่วยกำหนดคุณสมบัติการช่วยเหลือด้านสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ ดังนี้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีขนาดกลางและเล็กของสมาพันธ์ฯ ที่สนใจสินเชื่อดังกล่าว สามารถติดตามข้อมูลและดาวโหลดเอกสารใบสมัครขอสินเชื่อพิเศษได้ที่ www.federationthaisme.orgและส่งเอกสารภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 นี้เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ได้ที่ Official Line: @federationthaisme หรือ โทร. 02-530-9204-5