Photo PPES

 

บริษัท เทคโนบิซ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ผู้นำในธุรกิจจัดอบรมและประชุมสัมมนาเชิงเทคนิค และเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านยาง พลาสติก และสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดงาน “Medical Plastics Expo 2016 และ Polymer Testing Rheology Expo 2016”  ซึ่งเป็นหนึ่งใน “งานแสดงสินค้าด้านกระบวนการผลิตพลาสติก ซีรี่ส์ปี 2559 – Plastics Processing Exhibition Series 2016 (PPES 2016)”

 

สำหรับซีรี่ส์ในปี 2559 แยกออกเป็น 4 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1 พลาสติกในอุตสาหกรรมเครี่องมือแพทย์ และการทดสอบพอลิเมอร์ ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2559 / วาระที่ 2 การผสมพอลิเมอร์ และพลาสติกขึ้นรูป ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2559 / วาระที่ 3 การฉีดพลาสติก และการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก/ วาระที่ 4 วัสดุเชิงประกอบ-คอมโพสิท และไม้สังเคราะห์จากพลาสติก  นอกจากงานแสดงสินค้าแล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ งานประชุม งานอบรม จัดจำหน่ายหนังสือ และกิจกรรมสร้างเน็ตเวิร์คทางธุรกิจสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม พลาสติก พอลิเมอร์ เครื่องมือวัดและทดสอบ

 

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบริษัทหรือผู้ที่สนใจในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก เครื่องมือแพทย์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเข้าร่วมออกบูธเพื่อจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับงานนี้เป็นการจัดงานแสดงสินค้าในรูปแบบซีรี่ส์เป็นครั้งแรก ซึ่งรวมเอางานประชุมสัมมนาและมินิเอ็กโปไว้ด้วยกัน โดยแยกเน้นตามกลุ่มเป้าหมายและกระบวนการผลิตเป็นหลัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.plasticsprocessing-expo.com หรือ โทรศัพท์ 02-933 0077