Photo FTA จับมือสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

          ดร.ณพพงศ์ ธีระวร(คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ร่วมกิจกรรมหารือกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ (คนที่3 จากซ้าย) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยและสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในการสร้างโอกาสในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายเกษตรกรไทยที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐของประเทศร่วมกันในลำดับต่อไป หนึ่งในพันธกิจรวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สมาพันธ์ฯ เดินหน้าเชื่อมโยงพันธมิตรกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง