ความเป็นมาขององค์พระประธาน ตอนจบ
2017-05-12 00:37:00

ศาลาการเปรียญ ฝากระดานหลังคามุงกระเบื้องกับหอพระไตรปิฎกซึ่งมีสระน้ำหล่อเป็นต้นไม้แกะสลักประดับกระจกสี หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ กุฏิ ฝากระดานอย่างเรือนโบราณ มีโรงเรียนปริยัติธรรมแบบใหม่ชนิดคอนกรีต 2 ชั้น ศาลาน้ำทำด้วยไม้ 1 หลัง ตั้งอยู่ตรงหน้าพระอุโบสถ เป็นของเก่าเจ้าจอมเพิ่มในสมัยรัชการที่ 5 ได้ปฏิสังขรณ์ให้ดีขึ้น และมาศาลาโถงหล่อคอนกรีต เครื่องบนเป็นตัวไม้ กว้าง 3 วา 1 ศอก ยาว 5 วา 3 ศอกคืบ ตั้งอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร สำหรับพระประธาน 28 องค์ในพระอุโบสถ เป็นพระหล่อปางมารวิชัยเหมือนกันหมด มีขนาดเท่ากัน หน้าตักกว้าง 1 ศอก สูงตลอด ยอดพระรัศมี 1 ศอก 1 นิ้ว พระพุทธรูปเหล่านี้ประดิษฐานอยู่บนชุกชีเดียวกัน ชุกชีนั้นสูงเป็นจอมขึ้นไป มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยรีขึ้นไประหว่างด้านตะวันออกกับตะวันตก

 

พระพุทธรูปจำนวน 28 องค์นั้นถือเป็นสัญลักษณ์แทนพระอดีตพุทธ 28 พระองค์ ลักษณะเช่นนี้คงเป็นคติเดียวกันกับ "ถะ" หรือเจดีย์แบบจีน ที่อยู่ตั้งรายรอบพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวรารามฯ ซึ่งมีจำนวน 28 องค์เช่นกัน ทางเหนือซึ่งเป็นด้านหลังพระอุโบสถ เป็นด้านตัดไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐาน ส่วนทางด้านใต้ ซึ่งเป็นด้านหน้าเป็นที่พระพุทธรูปประดิษฐาน ส่วนทางด้านใต้ ซึ่งเป็นด้านหน้าเป็นประดิษฐานพระพุทธรูป 18 องค์ และลดลงมาเป็นหลั่นๆ รวมทั้งที่ล้ำออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมในชั้นต่ำสุด 3 องค์ด้วยกัน ส่วนทางด้านตะวันออกและตำวันตก ก็เป็นหลั่นเช่นเดียวกันเป็นที่ประดิษฐานอยู่หน้าของชั้นล่าง มีพระนามจารึกว่าพระพุทธโคดมพระประธานที่อยู่ในพระอุโบสถนี้รัชกาลที่ 3 เป็นผู้ทรงสร้าง

 

พระพุทธรูปปรางค์เล็ก 6 องค์ ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ตั้งเรียงเป็นหลั่นบนชุกชีชั้นล่างทางด้านหน้าพระอุโบสถอยู่ทางด้ายซ้ายของพระพุทธรูปโคดม 3 องค์ และทางด้านขวา 3 องค์ พระพุทธปรางค์เล็กนี้แกะสลักไม้ ตรงยอดหล่อด้วยโลหะธาตุลงรักปิดทองประดับด้วยกระจก วัดตามฐานโดยรอบ 2 ศอก สูง 1 ศอกคืบ 2 องค์ และอีก 4 องค์ฐาน 1 ศอกคืบ สูง 1 ศอกเท่ากัน พระพุทธรูปในพระวิหาร 2 องค์ เป็นพระหล่อปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูงตลอดยอดรัศมี 3 ศอกคืบองค์หนึ่/ง ส่วนอีกองค์เป็นพระปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอกคืบ สูงตลอดยอดพระรัศมี 5 องค์

 

พระพุทธรูปหล่อฉันสมอ รัชการที่ 3 พระราชทานมาประดิษฐานในมณฑป หน้าตักกว้าง 19 นิ้วฟุต สูง 20 นิ้วฟุต พระพุทธรูปปรางค์ก่ออิฐถือปูน ประดิษฐ์ตอนหน้าระหว่างพระอุโบสถกับพระวิหาร วัดตามฐานโดยรอบ 21 วา สูง 15 วา สิ่งของที่เคยได้รับพระราชทานไว้สำหรับวัดนี้ คือ พระพุทธรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องยศจอมพลทหารบก ปัจจุบันถูกขโมยไปแล้ว พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ใน รัชกาลที่ 5 มีตู้บรรจุพร้อม ธรรมาสน์ลายทองในคราวงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเหล้าเจ้าอยู่หัว วัดอัปสรสวรรค์นี้จึงถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีพระประธานอยู่พระอุโบสถถึง 28 องค์ด้วยกัน

 

ตอนแรก

 

Credit : ปางบรรพ์ , Pailin , forums.apinya.com , l3nr.org , thapra.lib.su.ac.th , research-system.siam.edu , travel.sanook.com , watabsornsawan.blogspot.com , intaram.org , waratip.thaimultiply.com , wikimedia.org , panoramio.com , weekendhobby.com , tawatb , tripadvisor.com , bloggang.com

by Admin Park


Admin :
view
:
4496

Post
:
2017-05-12 00:37:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น