ไห้ว เทพมังกร เสริม ศิริมงคล
2014-02-19 15:01:41

วันนี้ทางทีมงานจะพาไปแนะ การไหว้เทพมังกร ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ นะครับ 

ตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีน นั้น คือการไห้วมังกร โดยเปรียบเทียบมังกรที่ต้องไปไหว้ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ครับ

       1.วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) วัดนี้เปรียบเสมือนหัวมังกรซึ่งเป็นส่วนทื่สำคัญที่สุด  วัดเล่งเน่ยยี่ตามคำบอกเล่าแต่โบราณ คนจีนมีความเชื่อกันว่า มังกรคือสัตว์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าและดิน

ท่านพระอาจารย์สกเห็ง พระพุทธศาสนามหายานฝ่ายจีน วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) มีการวางผังตามแบบสถาปัตยกรรมจีนฟื้นถิ่นทางตอนใต้ของจีนและเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 

 วัดนี้ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2414 ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแปลนตามแบบวัดหลวง คือ มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า การสร้างใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุสำคัญ

จากประตูทางเข้า เข้าไปจะถึงวิหารท้าวจตุโลกบาล จะเห็นเทพเจ้า 4 องค์ (ข้างละ 2 องค์) ในชุดนักรบจีนและถืออาวุธและสิ่งของต่างๆ กัน เช่นพิณ ดาบ ร่ม เจดีย์ชาวจีนเรียกว่า เรียกว่า "ซี้ไต๋เทียงอ้วง" หมายถึงเทพเจ้าที่ปกปักษ์รักษา คุ้มครอง ทิศต่างๆ ทั้ง 4 ทิศ ถัดจากวิหารท้าวจตุโลกบาล คือ อุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของวัด คือ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ทั้งหมด 3 องค์ หรือ "ซำป้อหุกโจ้ว" พร้อมพระอรหันต์ อีก 18 องค์ หรือที่เรียกว่า "จับโป๊ยหล่อหั่ง"

ทางด้านขวามีเทพเจ้าต่าง ๆ หลายองค์ เช่น เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา หรือ "ไท้ส่วย เอี๊ยะ" เทพเจ้าแห่งยาหรือหมอเทวดา "หั่วท้อเซียงซือกง" และที่นิยมไหว้ขอพรมากคือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ "ไฉ่ซิ้งเอี๊ยะ" เทพเจ้าเฮ่งเจีย หรือ "ไต่เสี่ยหุกโจ้ว" พระเมตไตรยโพธิสัตว์หรือ "ปู๊กุ่ยหุกโจ้ว"ซึ่งคล้ายกับพระสังกัจจายน์ "กวนอิมผู่สัก" หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม "แป๊ะกง" และ "แป๊ะม่า" รวมเทพเจ้าในวัด จะมีทั้งหมด 58 องค์

 

 

 

2.วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ในส่วนของวัดนี้เปรียบเสมือนท้องมังกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยความเชื่อที่ว่าวัดแห่งนี้เป็นดั่งส่วนท้องของมังกร ฮก แปลว่าโชคลาภ วาสนา จึงมักมีคนเรียกวัดนี้ว่า วัดมังกรแห่งวาสนา หรือ วัดมังกรแห่งโชค ซึ่งเป็นนามที่เป็นมงคลยิ่งทำให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาจะได้รับพลังส่งผลถึงความสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณธัญญาหาร 

เริ่มสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2449 เป็นวัดจีนเก่าแก่แห่งศาสนาพุทธนิกายมหายานภายในวัดมีพระพุทธรูปที่หล่อด้วยกระดาษ เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิ้งเอี๊ย เจ้าแม่กวนอิม และเทพอื่นๆภายในวัด ถือเป็นวัดจีนเพียงแห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีระฆังใบใหญ่ของชาวจีนแต้จิ๋วที่ได้สร้างขึ้น มีน้ำหนักกว่า 1 ตัน วัดจีนประชาสโมสร ตั้งอยู่ที่ ถนนศุภกิจ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

3.วัดมังกรบุปผาราม (วัดเล่งฮั้วยี่) วัดนี้จะเสมือนหางของมังกร อยู่ที่ จังหวัดจันทบุรี "วัดเล่งฮั้วยี่" ฮั้ว แปลว่าดอกไม้ วัดนี้จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า " วัดมังกรบุปผาราม"

ทุกท่านจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 17 จุด ด้านบนยังมีรูปเคารพเทพเจ้าอีกหลายองค์ให้เคารพบูชาปิดทองคำเปลวเหลืองอร่ามประดิษฐานภายในซุ้มแบบจีนบนฐานชุกชี ภายในมีลวดไม้แกะสลักปิดทองแบบศิลปะจีนอย่างสวยงาม  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2520 มีพื้นที่จำนวน 8 ไร่เศษ เป็นวัดในพุทธศาสนา มหายานฝ่ายจีนนิกาย มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์จีนวังสสมาธิวัตร(สกเห็ง) ปฐมเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) กรุงเทพฯ และวัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) จังหวัดฉะเชิงเทรา

Admin : clashes
view
:
8908

Post
:
2014-02-19 15:01:41


ร่วมแสดงความคิดเห็น