MOU FTA-สภาเกษตรกรแห่งชาติ

         ดร.ณพพงศ์ ธีระวร (คนที่สามจากซ้าย) ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างเกษตรกรเข้มแข็ง เอสเอ็มอีไทยแข็งแกร่ง เพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน” กับนายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ (คนที่สองจากซ้าย) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและเชื่อมโยงความช่วยเหลือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี พร้อมเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างช่องทางขาย และสร้างศักยภาพการแข่งขันร่วมกันโดยจัดตั้งเวทีการประชุมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐภายใต้ “คณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภาคเอกชนและประชาชน” หรือ กอป. ซึ่งจะเป็นกระบอกเสียงและสะท้อนความต้องการของคนตัวเล็กอย่างพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการ SMEs ไทยอย่างแท้จริง ตามแนวทางสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยที่ว่า “รวมพลังคนตัวเล็ก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”ที่พร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงพันธมิตรกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง