20200428 Photo

รฟม.และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ชวนสร้างสรรค์ไอเดียสร้างสุขผ่านการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน  สุขง่าย ๆ ได้ทุกที่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เปิดตัวกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอในการบอกเล่าเรื่องราวและวิธีการสร้างความสุขแก่ตนเองและคนรอบข้างแบบง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ผ่านคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน  สุขง่าย ๆ ได้ทุกที่ ความยาว 2 – 3 นาที (ไม่จำกัดอุปกรณ์และเทคนิค) โดยในคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องมีภาพที่สื่อให้เห็นว่าอยู่ในเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง เช่น สถานที่ ป้ายชื่อซอย หมู่บ้าน ร้านค้า ฯลฯ รวมทั้งต้องแฝงชื่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  หรือ สัญลักษณ์ รฟม. ชื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง ด้วยวิธีการใดก็ได้ เช่น ภาพ เสียง หรือ บทสนทนา

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ประเภทผลงานสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 2 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
  2. ประเภทผลงานยอดนิยม (Like & Share ใน Facebook) จำนวน 1 รางวัล 5,000 บาท

โดยการประกวดคลิปวิดีโอครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา ร่วมส่งผลงานได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน) จำกัด 1 คนต่อ 1 ผลงานเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครประกวดและส่งผลงานได้ทาง www.mrta-yellowline.com

ผ่านทาง Google Form ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง โทร. 02-059-1660 ต่อ 122

 

AW5-01