MakeX VI2.0_LOGO_CMYK_PRINT.D1.1.2-01

บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เพื่อเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศจีน MakeX Robotics Competition คือการแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียน coding  บนโปรแกรม scratch  ในการสั่งงานระบบสมองกล  ( controller ) ผ่านกระบวนคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา และเน้นการทำงานเป็นทีม ในการแข่งขันจะแบ่งเป็น  2 ประเภท คือ รายการแข่งขัน MakeX Starter เป็นการแข่งขั้นหุ่นยนต์พื้นฐาน โดยใช้ mBot และชุดเสริมเขียนคำสั่งให้ประกอบภารกิจ ส่งเสริมการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มี 2 รุ่นคือ 1.mBot Starter ระดับประถมศึกษา (อายุ 8-12 ปี) 2. mBot Starter ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 12-17 ปี) และรายการแข่งขัน  MakeX Challenge  (อายุ 13-17 ปี)   เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบMaker โดยแต่ละทีมจะต้องสร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบตนเองจากอุปกรณ์ที่กำหนดและเขียนโปรแกรมสั่งงานเพื่อให้ทำภารกิจที่ได้รับ และสำหรับการแข่งระดับภูมิภาคแบ่งออกเป็น ภาคกลาง จัดขึ้นวันที่ 6 ต.ค. 62 ที่ เซ็นทรัลพลาซา บางนา จังหวัดกรุงเทพฯ, ภาคอีสาน จัดขึ้นวันที่ 12 ต.ค. 62 จังหวัดขอนแก่น, ภาคใต้ จัดขึ้นวันที่ 19 ต.ค. 62 ที่ภูเก็ต, ภาคเหนือ จัดขึ้นวันที่ 26 ต.ค. 62 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และรอบ MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Championship จัดขึ้นในวันที่ 9-10 พ.ย. 62 ที่เซ็นทรัลพลาซา บางนา จังหวัดกรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Imagineering Education โทร. 02-331-2729-30