190823 MekeX

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสตาร์อัพไทย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด สถาบันพัฒนาและวิจัยหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ “MakeX Thailand 2019” การแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียน Coding บนโปรแกรม scratch ในการสั่งงานระบบสมองกล (controller) ผ่านกระบวนคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา พร้อมนำทัพมหาลัยชื่อดัง เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนชั้นนำอีกมากมาย ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในด้านอัจฉริยะสมองกล เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะ ผ่านอุปกรณ์การเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมจากชุดหุ่นยนต์ โดยการเขียน โปรแกรม Coding เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ก้าวเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์และยุคของไทยแลนด์ 4.0 และ 5.0 ในอนาคต โดยกิจกรรมการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 นี้ เพื่อคัดสรรตัวแทนเยาวชนจากทั่วประเทศไทยไปทำการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศจีนต่อไป

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า อวพช. ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในด้านอัจฉริยะสมองกล” เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะผ่านชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ ชุดฝึกหัดการเขียนโปรแกรม (Coding) ในกิจกรรมภายในพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. รวมถึงกิจกรรมในคาราวานวิทยาศาสตร์ของ อพวช. ที่ออกตระเวนไปจัดแสดงตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยความร่วมมือครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำเนินงานภายใน 3 ปี คือตั้งแต่กลางปี 2562 – 2565 โดยการแข่งขัน MakeX Thailand 2019 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะช่วงส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยได้ลงมือฝึกหัดใช้ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะผ่านชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น ชุดหุ่นยนต์ ชุดฝึกหัดการเขียนโปรแกรม (Coding) เพื่อสร้างให้พวกเขากลายเป็นนวัตกรให้กับประเทศในอนาคต

นางสาวสุมิตรา นิ่มกรชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน  MakeX Thailand 2019 เป็นการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์หรืออัจฉริยะสมองกล ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศต่อไป และโปรเจคการแข่งขัน  MakeX Thailand 2019 นี้ เป็นการคัดสรรตัวแทนประเทศไทย ไปทำการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศจีน เพื่อเป็นการโชว์ความสามารถเด็กไทย ให้เป็นที่รู้จักในเวทีระดับโลก

โดยการแข่งขันนี้ ได้เริ่มแล้วอย่างเป็นทางการ โดยมีการจัด Work Shop ทั่วประเทศ โดยการแข่งขันจะแบ่งเป็น  2 ประเภท คือ รายการแข่งขัน MakeX Starter เป็นการแข่งขั้นหุ่นยนต์พื้นฐาน โดยใช้ mBot และชุดเสริมเขียนคำสั่งให้ประกอบภารกิจ ส่งเสริมการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มี 2 รุ่นคือ 1.mBot Starter ระดับประถมศึกษา (อายุ 8-12 ปี) 2. mBot Starter ระดับมัธยมศึกษา (อายุ 12-17 ปี) และรายการแข่งขัน  MakeX Challenge  (อายุ 13-17 ปี)   เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบMaker โดยแต่ละทีมจะต้องสร้างหุ่นยนต์ในรูปแบบตนเองจากอุปกรณ์ที่กำหนดและเขียนโปรแกรมสั่งงานเพื่อให้ทำภารกิจที่ได้รับ และสำหรับการแข่งระดับภูมิภาคนั้น จะมีขึ้นในเดือนตุลาคม โดยมีกำหนดการดังนี้

  • 6 ต.ค. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Regional (ภาคกลาง) เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ
  • 12 ต.ค. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Regional (ภาคอีสาน) จังหวัด ขอนแก่น
  • 19 ต.ค. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Regional (ภาคใต้) จังหวัด ภูเก็ต
  • 26 ต.ค. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Regional (ภาคเหนือ) จังหวัด เชียงใหม่
  • 9-10 พ.ย. MakeX Thailand 2019 Robotics Competition Championship เซ็นทรัล บางนา กรุงเทพฯ

MakeX Robotics Competition คือการแข่งขันเพื่อพัฒนาด้านหุ่นยนต์และการเขียน coding  บนโปรแกรม scratch  ในการสั่งงานระบบสมองกล  ( controller ) ผ่านกระบวนคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหา และเน้นการทำงานเป็นทีม โดยทาง บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น เล็งเห็นความสำคัญของการเขียน coding ที่จะเป็น Trand ที่มีประโยชน์สำหรับเยาวชนและ คาดหวังว่า การแข่งขันนี้ จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาศให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพ นำไปสู่การสร้างนักคิดนักประดิษฐ์ เทคโนโลยีของประเทศต่อไปในอนาคต และสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศจีน จัดการแข่งขึ้นขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค 2019 MakeX Robotics Competition World Championship สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขัน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Imagineering Education โทร. 02-331-2729-30 หรือดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครที่ www.imagineering.co.th / www.makeblock.in.th