(( รับสมัคร)) ขอเชิญเหล่านักวิ่งร่วมกิจกรรมงานวิ่งเวอร์ชวลรัน (Virtual Runs) ภายใต้ชื่อโครงการ “วิ่งวิถีไทย – วิ่งสืบสานภูมิปัญญา ‘บ้านดอนไก่ดี'” ทุกการสมัคร เราจะนำเงิน 99 บาท ร่วมบริจาคแด่กิจกรรมสาธารณกุศลของอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

run

 

สมัครที่ https://goo.gl/Y9qBFL

ออกวิ่ง : 9 มกราคม 2562 – 18 เมษายน 2562
ส่งผล : 19 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2562

รางวัลเมื่อสะสมครบ 99 กิโลเมตรภายในเวลาที่กำหนด ➡️ ‘ถ้วยรางวัลเครื่องเบญจรงค์’ (ผลงานภูมิปัญญา ‘บ้านดอนไก่ดี'” โดบระบุชื่อ-สกุลผู้ครองถ้วยฟินิชเชอร์)

สถานที่ : ทุกที่ ➡️ วิ่งวิถีไทยระยะทางเก็บสะสม 99 กิโลเมตร (กิจกรรมเป็นการวิ่งแบบสะสมระยะ) สถานที่ วิ่งที่ไหนก็ได้ แค่ใช้ Application วิ่งต่าง ๆ หรือถ่ายรูปจากเครื่องวิ่ง รูปถ่ายจากนาฬิกา หรือโทรศัพท์ แล้วส่งผลเก็บระยะ

หมายเหตุ*
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 (early bird) ราคา 669 บาท
สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 8 มกราคม 2562 (ราคาปกติ) ราคา 699 บาท
(ทั้ง 2 แบบได้ร่วมบริจาค 99 บาท)