02

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานต่อโครงการ Coding Thailand  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยากรคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต  โดยร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 กระตุ้นความสนใจและส่งเสริมเยาวชนไทยพัฒนาทักษะทางดิจิทัล ผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน พร้อมผนึกพันธมิตร บันลือกรุ๊ป นำคาแรกเตอร์ปังปอนด์ เปิดตัวครั้งแรกสู่แพลตฟอร์ม www.CodingThailand.org เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Coding อย่างเพลิดเพลิน ถือเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันคาแรคเตอร์ไทยสู่สากล

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล โดยการกระตุ้นความสนใจในวิชาสาขาดิจิทัลในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป จะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ได้ใช้วิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกอาชีพ และเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สามารถต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม การศึกษา และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการ Coding Thailand โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพและพร้อมที่ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันจูงมือเยาวชนไทยสู่อนาคตและโอกาสในการทำงานที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันความเติบโตของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ทางกระทรวงฯ ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และการเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้คลอบคลุมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสที่เท่าเทียมกัน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงมากขึ้น และการที่เยาวชนได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ปกครองในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึงการสนับสนุนจากคุณครู ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สุดท้ายสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็ขอให้เด็กๆ ทุกคน สนุกกับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และขอให้ขยันหมั่นเพียร หมั่นเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และอยากให้ชวนเพื่อนๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ coding Thailand ต่อไป

ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า ดีป้ามุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลในทุกมิติ ซึ่งการพัฒนา “เยาวชน” ที่เป็นกำลังสำคัญที่จะเติบโตสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลในอนาคต สำหรับโครงการ Coding Thailand แพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ ดีป้า ร่วมมือกับ Code.org องค์กรไม่แสวงหากำไรจากสหรัฐอเมริกา ที่ถือเป็นต้นแบบการส่งเสริมเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับโลก  และ พันธมิตรเอกชนอย่าง ไมโครซอฟท์ ได้เปิดตัวเฟสแรกไปเมื่อกลางปี 2561 ที่ผ่านมา ได้รับการต้อนรับจากทั้งเยาวชนไทย รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ปกครอง ที่ใช้เป็นชุมชนเพื่อการเรียนรู้อย่างสนุกและสร้างสรรค์ ผ่าน www.CodingThailand.org และหลากหลายกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ ดีป้า จัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญ ที่ดีป้า และ Coding Thailand พร้อมไมโครซอฟท์ ได้จัดกิจกรรม Hour of Code 2018 เพื่อกระตุ้นเยาวชนไทยให้มีความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน โดยสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาของ Worldwide Computer Science Education Week ซึ่งในประเทศไทยจัดขึ้นติดต่อกันเป็นปี 6 พร้อมกับประเทศอื่นทั่วโลก และจะมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานตลอดเดือนธันวาคมนี้  นอกจากนี้ด้วยความร่วมมือจาก บันลือกรุ๊ป  เรายังได้ส่งเสริมคาแรกเตอร์ไทยอย่าง “ปังปอนด์” เปิดตัวครั้งแรกสู่แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ www.CodingThailand.org  ในงาน  Hour of Code Thailand 2018 ในครั้งนี้ เพื่อให้น้องๆ เยาวชนเรียนรู้การ Coding ได้อย่างเพลิดเพลิน ทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะเป็นต้นแบบการผลักดันคาแรคเตอร์ไทยสู่เวทีระดับโลกต่อไป

นายปวิช ใจชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษาบริษัท ไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนการเติบโตทั้งในระดับบุคคลและเชิงเศรษฐกิจในระดับประเทศ การอบรมสั่งสอนเยาวชนรุ่นต่อไป ครูจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดในการจุดประกายความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน ผ่านทักษะด้านการคิดเชิงคำนวณจากการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เพียงแค่ให้ความรู้เชิงเทคนิคแก่นักเรียน แต่ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 นี้ คุณครูที่จบหลักสูตรกิจกรรมในงานดังกล่าว ยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ ไมโครซอฟท์ เพื่อรับรองถึงการผ่านการเรียนรู้การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐาน โดยครูสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.CodingThailand.org ที่มีหลักสูตรมากมายให้เรียนรู้เพิ่มเติมและส่งต่อความรู้แก่นักเรียนต่อไป

สำหรับบรรยากาศกิจกรรมภายในงานฯ ต่างก็ได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง และน้องๆ เยาวชนเป็นจำนวนมาก โดยกลุ่มผู้ปกครองที่ได้พาลูกหลานมาร่วมในกิจกรรมนี้ต่างสนับสนุน โครงการ Coding Thailand ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ควรให้การสนับสนุนลูกหลานเยาวชน ได้ลองเรียนรู้ เพราะ Coding ช่วยในการจัดระเบียบความคิด เป็นขั้นตอน อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา และสามารถนำไปต่อยอดในอนาคต ที่สำคัญเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ทุกเวลาที่ www.CodingThailand.org