สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) จับมือมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เดินหน้าสานต่อแผนสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเข้มแข็งรองรับการแข่งขัน จัดอบรมและสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น “Real Zoom The futuristic of developer” สำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายกลางและรายย่อย เพื่อต่อยอดธุรกิจให้มีความแตกต่างและประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของวงการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย

002

นายอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร (REP) เปิดเผยว่า “สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสมาชิกมาโดยตลอดส่งผลให้มีจำนวนสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายกลาง-รายย่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากการสำรวจพบว่าสมาชิกธุรกิจต่าง ๆ มีความต้องการให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจทั้งด้านการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ช่วยนำเสนอวิธีการบริหารจัดการใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดังนั้นสมาคมฯ จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและสัมมนาระยะสั้นภายใต้ชื่อว่าReal Zoom The futuristic of developerขึ้น

003

โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับคนในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้อบรมอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หรือประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อน เพราะเนื้อหาจะเน้นถ่ายทอดแนวคิด วิธีการ และประสบการณ์จริงจากผู้ที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นตัวอย่างจากจริงในการทำธุรกิจ รวมถึงเป็นหลักสูตรที่เร่งรัดด้วยแนวคิด Fitness Course ที่ตัดส่วนเกิน แต่เติมส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องรู้จริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในกระบวนการทางธุรกิจได้จริงเพื่อประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูก และเกิดแนวคิดในการต่อยอด ขยายโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้ทันทีเหมาะกับนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พึ่งเริ่มเข้ามาในวงการ ทายาทธุรกิจหรือผู้ที่สนใจก้าวเข้ามาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น”

001

ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีการพัฒนาหลักสูตรด้านอสังหาริมทรัพย์โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ Creative Entrepreneurship Development Institute (CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้รับร่วมกับทางสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ในฐานะที่เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง และมีเครือข่ายผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนมาก ดังนั้นแนวทางการการอบรมจึงเน้นการเรียนรู้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนการตัดสินใจในสถานการณ์จริง ให้ผู้เข้าอบรมได้คิดประมวลผลพร้อมทั้งมีการฝึกวิเคราะห์ที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงอันจะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถและทักษะของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมบ่มเพาะแนวคิดอย่างมืออาชีพผ่านการเรียนรู้กลยุทธ์และหัวใจของหลักการต่าง ๆ ในการทำธุรกิจพร้อมทั้งฝึกคิดด้วยกระบวนการการอบรมแบบเชิงปฏิบัติการผ่านวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละสาขา รับรองได้ว่าหลักสูตร Real Zoom The futuristic of developer เป็นการเรียนกับตัวจริง”

004

Real Zoom The futuristic of developer” เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  โดยเริ่มเปิดอบรมหลักสูตรในวันที่ 8 กันยายน 2560