170626 photo

นายณัฐพงศ์ สิงห์ศิลารักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและผลิตภัณฑ์ และ คุณดวงแข เวชชศาสตร์ (ที่ 3 ซ้าย) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์ป้องกันน้ำรั่วซึม และมอร์ต้าสำหรับงานก่อสร้าง เข้ารับเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดย เวเบอร์ ตราตุ๊กแก นับเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฉลากเขียวนี้ สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทกาวยาแนว รวม 2 รุ่น คือ เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม (สำหรับร่องกระเบื้อง 0.2-3 มม.) และ เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์(สำหรับร่องกระเบื้อง 1-6 มม.)    สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม