Snus (สนูส) คืออะไร!?
2024-02-15 18:21:00
Snus (สนูส) คืออะไร!?
 
 
สนูส คือใบยาสูบที่ถูกบดหรือสับละเอียด บรรจุอยู่ภายในถุงหรือตลับ ใช้งานโดยทำการป้ายยาสูบแปะไว้ด้านในปากบริเวณเหงือกบน โดยไม่ต้องสูบควันเข้าไปยังปอด แต่ยังได้รับสารนิโคตินเข้าร่างกายอยู่เช่นเดิม
 
โดย Snus (Swedish-type moist snuff) หรือ #สนูส นั้น หากพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือยาสูบอีกรูปแบบหนึ่ง โดยต้นตำรับของ สนูส มาจากประเทศสวีเดน (ชื่อต้นทางเริ่มต้นมาจาก snuff ที่แปลว่าการสูดดม) เป็นใบยาสูบที่ผ่านกระบวนการ หริอกรรมวิธีต่างๆตามสูตรของแต่ละแหล่งผลิตที่มีความแตกต่างกันไป (ซึ่งมีทั้งกรรมวิธีที่ใช้การฆ่าเชื้อ จนสารประกอบเปลี่ยนสภาพกลายเป็นรูปแบบที่เป็นพิษลดน้อยลง) ในส่วนการใช้จะเป็นการแปะยาสูบไว้ที่บริเวณเหงือกด้านบน โดย Snus ถือเป็นการใช้ยาสูบที่เป็นรูปแบบไร้ควัน ซึ่งจะไม่ได้ทำการเผาไหม้ในขณะใช้ จึงทำให้ไม่เกิดควันจากการเผาไหม้ในระหว่างการใช้เลย แต่กระนั้นด้วยตัวของ Snus เองที่จัดเป็นยาสูบรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น สนูส ก็ยังคงให้สารนิโคตินเฉกเช่นเดียวกันกับยาสูบรูปแบบอื่นๆ และมีการใช้ตั้งแต่ปริมาณนิโคตินน้อยไปจนถึงมาก ซึ่งสามารถเสพติดได้เช่นเดียวกันนิโคตินรูปแบบอื่นๆและแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อ โดยทั่วๆไปสำหรับ Snus การใช้งานจะอยู่ระหว่าง 2-16 mg/g แต่หากเกินกว่านี้ก็จะมีความแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
 
การใช้งาน Snus (สนูส)
 
ในส่วนการใช้ Snus จะเป็นการเหน็บหรือแปะ โดนการดัน Snus เข้าไปให้อยู่ระหว่างเหงือก และกระพุ้งปากด้านบนช่วงฟันหน้าให้แน่นและมั่นคง จากนั้นก็ค่อยๆปล่อยให้ นิโคติน ค่อยๆซึมออกมาจาก Snus และถูกดูดซึมผ่านทางเยื่อบุช่องปาก ซึ่งการสนองตอบของ Snus นั้นจะช้ากว่าบุหรี่ แต่จะไม่มีกลิ่นติดตัว และไม่มีควันกระจายออกรอบตัวหรือลงปอด (ซึ่งรูปแบบใหม่ในปัจจุบันนั้น ในหลายๆผู้ผลิตได้มีการพัฒนาการผลิต Snus จนบางรุ่นมีความหอม มีรสชาติ มีความระคายเคืองในช่องปากลดน้อยลง น้ำลายสอน้อยลง และอาจไม่ต้องบ้วนน้ำลายทิ้งบ่อยๆเหมือนรูปแบบที่ใช้ก่อนๆหน้านี้)
 
 
เพิ่มเติม: การใช้ Snus (สนูส) ในสวีเดน #SwedishSnus ถือว่าถูกกฎหมาย และไม่ขัดต่อกฎหมายต่อต้านการใช้สารกระตุ้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ Snus เป็นที่นิยมในสวีเดนมานานหลายศตวรรษ และถือว่าเป็นทางเลือกที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการสูบบุหรี่ โดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ อาจหรือควรใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ โดยมิได้แนะนำให้ใช้ในการเลิกบุหรี่ ตลอดจนไม่สนับสนุนให้ใช้หากผู้ใช้นั้นไม่เคยติดนิโคตินในรูปแบบอื่นใดมาก่อน และแม้ปัจจุบันจะมีหลายประเทศที่อนุมัติให้ใช้ #Snus ได้แล้วก็ตาม แต่กระนั้นในอีกหลายๆประเทศก็ยังไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้ ซึ่งมีทั้งชะลอดูผลได้-ผลเสีย ผลการวิจัยต่าง ผลกระทบต่างๆ รวมไปถึงข้อกฎหมายที่มีความแตกต่างกันไป 
 
 
โดยการ ลด ละ เลิก บุหรี่หรือยาสูบ นั้นแม้จะยาก แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการ ลด ละ เลิก ทั้งนิโคติน ความถึ่ในการสูบ ควันจากการใช้ ตลอดจนควันบุหรี่มือสองนั้น จะส่งผลดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากทั้งตนเองและบุคคลรอบข้าง แม้จะต้องใช้เวลานาน หรือยากลำบากเพียงใด แต่หากตั้งใจแน่วแน่ก็สามารถเลิกขาดได้ หรือหากยังไม่เริ่มก็แนะนำไม่ควรเข้าไปข้องเกี่ยวจะเป็นการดีที่สุด
Admin : admin
view
:
572

Post
:
2024-02-15 18:21:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น