กิจกรรมการอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น WORLD YOUTH PHOTOGRAPHER WORKSHOP
2018-12-19 23:44:00

WORLD YOUTH PHOTOGRAPHER WORKSHOP

กิจกรรมการอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น

BY WORLD CAMERA SGU PHOTOGRAPHY 

 

   ขอเรียนเชิญคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่มีความสนใจในการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น จัดขึ้นโดย SGU Photography ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 16:00 น. ณ ชั้น 4 สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล

 

   * การอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

   ** มีอาหารกลางวันและเครื่องดื่มบริการ 

   *** รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้น 

 

WORLD YOUTH PHOTOGRAPHER WORKSHOP

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

รายละเอียดกำหนดการ 

9.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

9.15 น.   ตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับ ตัวแทน World Camera กล่าวต้อนรับ แนะนำ World Camera www.worldcamera.co.th พร้อมแนะนำวิทยากร

9.30 น.   วิทยากรบรรยาย Basic Digital Photography

10.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงเช้า

10.30 น.  วิทยากรบรรยาย How to take a beautiful picture

11.15 น.  Mini Workshop

12.00 น.  พักรับประทานอาหาร กลางวัน

13.00 น.  Time for photo contest รับโจทย์ สำหรับการถ่ายภาพประกวด

14.30 น.  หมดเวลาการถ่ายภาพประกวด ทุกคนคัดเลือกภาพส่งประกวด ท่านละ 1 ภาพ

15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย 

15.15 น.  ตัดสินภาพได้รับราฃวัล มีจำนวน 6 รางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 หนึ่งรางวัล พร้อมรางวัลชมเชยอีก 5 รางวัล

15.45 น.  คำแนะนำ หลักและเทคนิค การถ่ายภาพ (เพิ่มเติม)

16.00 น.  ถ่ายภาพร่วมกันพร้อมปิดการอบรม

 

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/9q3IGmce0P4StCdq2

 

หมายเหตุ : อนึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใน (เฉพาะ) สำหรับคณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ร่วมมือจัดขึ้นโดย WORLD CAMERA SGU PHOTOGRAPHY และสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล.

 

 

ทีมข่าวออนไลน์ tartoh รายงาน


Admin : Tartoh
view
:
3535

Post
:
2018-12-19 23:44:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น