มิติใหม่เหมืองแร่ไทยก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ThailandGreenandSmartMiningForum2018
2018-02-11 14:46:00

มิติใหม่เหมืองแร่ไทย ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Thailand Green and Smart Mining Forum 2018

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

สถานที่จัดงาน วันเวลา และ แผนที่การเดินทาง


Thailand Green and Smart Mining Forum2018


มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ : เวลา ๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

Thailand Green and Smart Mining Forum 2018

มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย : ก้าวสู่หลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

 

--------------------------------------------------------

 

 

 

ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ www.tartoh.com

 

Admin : Tartoh
view
:
3828

Post
:
2018-02-11 14:46:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น