หมอรักษาตาที่อเมริกาคนละคนกับผู้ฟื้นฟูสายตา
2017-04-04 00:26:00

ที่ประเทศญี่ปุ่นหากมีปัญหาเรื่องตาขึ้นมาแล้วล่ะก็..ไม่ว่าอาการจะเป็นอย่างไร คนที่เราพึ่งได้ก็มีแต่ จักษุแพทย์ แต่ที่ประเทศอเมริกามีการแบ่งผู้เชี่ยวชาญออกเป็น 2 ประเภท คือ จักษุแพทย์ (Ophthaimologist) กับ นักทัศนมาตร (Optometrist) ซึ่งจักษุแพทย์จะดูแลรับผิดชอบเฉพาะเรื่องโรคตาเท่านั้น ช่วยรักษาโรคตาทุกชนิดตั้งแต่เยื่อบุตาอักเสบ ต้อหิน ต้อกระจอ ไปจนถึงจอประสาทตาหลุดลอก ส่วนนักทัศนมาตรจะเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลสายตาและช่วยฟื้นฟูรักษาสายตา การแยกทั้ง 2 สาขาออกจากกันทำให้งานวิจัยของแต่ละสาขาก้าวหน้าไปมาก จึงทำให้ค้นพบความรู้ด้านการฟื้นฟูสายตาที่ว่า สมองก็มองเห็นเหมือนกันในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ป่วยรู้สึกมีความหวังกับการฟื้นฟูสายตาราวกับว่าเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป

 

ซึ่งน้อยคนนักที่จะรู้ว่าในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อตาอยู่เหมือนกัน และประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อตาเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยจำกัดความไว้ว่าเป็นผู้ฝึกกล้ามเนื้อตาและตรวจวิเคราะห์สภาพดวงตาทั้ง 2 ข้างเพื่อฟื้นฟูกลไกการมองเห็นของดวงตาให้แก่ผู้ที่มีความผิดปกติ หากมองผิวเผิน คุณอาจคิดว่าญี่ปุ่นก็มีประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูสายตาเช่นเดียวกับอเมริกา แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อตาต้องทำงานภายใต้เงื่อนไขหนึ่ง นั่นก็คือ ต้องทำงานภายใต้คำสั่งของแพทย์เท่านั้น แม้จะมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ในปัจจุบันคนที่ทำหน้าที่ตรวจดวงตาก็ยังเป็นหมออยู่ดี ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ระบบสาธารณสุขในปัจจุบันยังไม่เอื้อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้อตาสามารถช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสายตาได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้เอง จึงได้มีการเปิดสถาบันสอนเสริมความงามดวงตา แล้วรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดูแลและรักษาดวงตาให้เป็นระบบโดยอาศัยหลักการแพทย์แผนจีน และมีการมอบใบประกาศนียบัตรอายเทรนเนอร์ให้แก่ผู้ที่มาเรียนนั่นเอง

 

Credit : Konno Seishi , marumura.com , healthcaresalaryinfo.com , dek-d.com

by Admin Park

Admin :
view
:
1582

Post
:
2017-04-04 00:26:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น