พญานาค ในพุทธตำนาน (ตอนที่ 2)
2017-02-17 00:22:00

ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปก็ต้องผงะถอยกรูดด้วยความตกใจสุดขีด เพราะในห้องวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยร่างงูใหญ่ขดอยู่จนล้นออกไปทางหน้าต่าง จึงร้องเอะอะโวยวายขึ้น ทำให้พระสงฆ์องค์เณรทั้งหลายสะดุ้งตื่นขึ้นวิ่งกันชุลมุนมาดูเหตุการณ์ ภิกษุรูปนั้นได้บอกอย่างละล่ำละลักว่ามีงูใหญ่อยู่ในห้อง เป็นงูใหญ่มาก หางยาวเฟื้อยยื่นออกไปทางหน้าต่าง เสียงร้องเอะอะนั้นทำให้ภุกษุพญานาคสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจ พบว่าร่างของตัวเองกลายเป็นเชื้อชาติกำเนิดนาคขณะเผลอหลับไป จึงรีบจำแลงแปลงกายกลับเป็นมนุษย์แล้วนั่งรออยู่ในห้อง เมื่อภิกษุทั้งหลายพากันเข้ามาในห้องถามว่างูใหญ่หายไปไหน? ท่านได้ตอบว่า "ผมเองเป็นพญานาค"

 

อาวุโสท่านเป็นพญานาคแปลงร่างมาบวชเพื่อประสงค์อะไร? ภิกษุเหล่านั้นซักถาม พระภิกษุพญานาคได้ตอบให้ทราบตามความเป็นจริงทุกประการ ไม่ได้ปิดบังแต่อย่างใด เรื่องนี้ไม่ธรรมดา เป็นเรื่องใหญ่มาก ไม่เคยปรากฎมีขึ้นในพระบวรพุทธศาสนา ภิกษุทั้งหลายจึงนำความไปกราบทูลให้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมสาสัมพุทธเจ้าทรงวินิจฉัย พระพุทธองค์รับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ ได้ทรงพระมหากรุณาประทานพุทธโอวาทแก่ภิกษุพญานาครูปนั้นว่า "พวกเจ้าเป็นนาค มีความไม่งอกงามในพระธรรมวินัยนี้ ไปเถิดเจ้านาค จงไปรักษาอุโบสถในวันที่ 14 15 และที่ 8 แห่งปักษ์ ด้วยวิธีนี้ เจ้าก็จักพันจากกำเนิดนาคกลับได้อัดภาพเป็นมนุษย์โดยเร็ว"

 

ภิกษุพญานาคนั้น เมื่อได้ทราบว่าตนไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระในพระพุทธศาสนาได้สืบไป เพราะเป็นชาติสัตว์เดรัจฉาน ไม่มีทางจะเจริญงอกงามในพระธรรมวินัย ขืนบวชอยู่ต่อไปก็เสียเวลาเปล่า ก็มีความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยเสียงอันดัง แล้วกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคออกจากพระอารามไปลำกับนั้น พระสัพพัญญูเจ้าบรมศาสดารับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่า ตูกร ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งความปรากฎตามสภาพของนาคมี 2 ประการ คือ 1. เวลาเสพเมถุนธรรมกับนางนาคผู้มีเชื้อชาติเสมอกัน ร่างจะเป็นนาค 2. เวลาวางใจนอนหลับสนิทร่างจะเป็นนาค

ตูกร ภิกษุทั้งหลาย อนุสัมปัน คือ เดรัจฉานภิกษุไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทไปแล้วต้องให้สึกเสีย เรื่องพญานาคบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนามีเพียงแค่นี้  แต่ในกาลต่อมาพระโบราณจารย์ท่านได้แต่งเป็นเรื่องขยายเนื้อความได้พิสดารว่า ภิกษุพญานาคเมื่อถูกจับได้ว่าเป็นนาคต้องสึกหาลาเพศไปจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคขอฝากชื่อไว้ในพระพุทธศาสนาสืบไปชั่วกาลนาน เมื่อใครมาขอบวชก็ให้เรียกคนนั้นว่า นาค ตามเชื้อชาติกำเนิดของตน

 

อ่านตอนที่ 1

 

Credit : นรเศรษฐ์ , Pailin , ytimg.com , sujitwongthes.com

by Admin Park

Admin :
view
:
3025

Post
:
2017-02-17 00:22:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น