พญานาค ในพุทธตำนาน (ตอนที่ 1)
2017-02-16 00:19:00

ในตำนานของพระพุทธศาสนามีเรื่องเกี่ยวข้องกับพญานาคหลายแห่งเป็นต้นว่าผู้ที่จะบรรพชาอุปสมบทเรียกว่า นาค ในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึงพญานาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวชเป็นภิกษุ ซึ่งในตำนานเล่าว่า มีพญานาคตนหนึ่งเกิดความรู้สึกอึดอัดรังเกียจกำเนิดเกิดมาเป็นนาคของตนยิ่งนัก คิดอยากจะเกิดเป็นมนุษย์เหลือสติกำลัง และได้เห็นว่าภิกษุสงฆ์เชื้อสายพระพุทธเจ้านั้น เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรม มีความสงบสำรวมเคร่งครัดในความบริสุทธิ์ ทางกาย วาจา ใจ เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ ชมชอบพูดกันแต่คำสัตย์ รังเกียจคำมุสาโกหก มีศีล มีกัลยาณธรรม

 

พญานาคตนนั้นมีความเชื่อมั่นว่า หากตนได้บวชในสำนักพระสงฆ์เชื้อสายพระศากยบุตร ก็จะสามารถหลุดพ้นจากชาติกำเนิดนาคได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แน่นอน ดังนั้นจึงได้แปลงเพศเป็นชายหนุ่มไปหาพระสงฆ์ทั้งหลาย ขอบรรพชาอุปสมบทและก็ได้บวชเป็นภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาสมความมุ่งมาตปรารถนา มีวิหารที่พักอยู่สุดเขตพระอาราม อยู่มาวันหนึ่งเป็นยามค่ำคืนดึกสงัด ภิกษุที่พักอยู่ร่วมวิหารเดียวกันนั้นได้ตื่นนอนแล้วลุกขึ้นออกไปเดินจงกรมอยู่กลางแจ้ง ภิกษุพญานาคที่ยังไม่หลับลืมตาโพลงอยู่ เมื่อรู้ว่าตนเองอยู่ตามลำพังผู้เดียวในวิหารก็หมดสิ้นความระแวง จึงจำวัดหลับนอนด้วยความสนิทใจไม่ระแวงภัยใด ๆ

 

หลังจากที่หลับสนิทสู่นิทรารมณ์ วิบากหรือผลกรรมสัญชาตญาณดั้งเดิมก็แสดงธาตุแท้ออกมา เพราะขาดสติสัมปชัญญะยามหลับไหลสนิทนิทรา ร่างภิกษุนาคก็กลับกลายเป็น งูใหญ่ หรือ พญานาค เหมือนเดิมร่างอันยาวเหยียดนอนขดเป็นวงจนเต็มห้องวิหาร ถึงกระนั้นก็ยังไม่พออาศัย ต้องเหยียดยื่นขนดหางอันยาวเฟื้อยออกไปทางหน้าต่างลงไปกองอยู่กับพื้นดิน เหตุการณ์นี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ พระภิกษุพญานาคหลับเพลินไม่รู้ตัว ฝ่ายภิกษุที่ออกไปเดินจงกรมอยู่กลางแจ้งนั้น เมื่อเดินจนเมื่อยก็กลับคืนสู่วิหารห้องเพื่อจะนั่งสมาธิเจริญภาวนาต่อไป เป็นการปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน หลายถึงการเดินจงกรมกับการนั่งสมาธิต้องให้สมดุลกันตามหลักอินทรีย์ 5 พละ 5

 

อ่านตอนที่ 2

 

Credit : นรเศรษฐ์ , Pailin , dmc.tv

by Admin Park

Admin :
view
:
3255

Post
:
2017-02-16 00:19:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น