ปลา แหวกว่ายในความเชื่อ
2016-12-29 21:13:00

ปลาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของมนุษย์นับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ เรามีความเชื่อหลากหลายเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ซึ่งแตกต่างหลากหลายไปตามแต่ละวัฒนธรรม และโดยส่วนมากจะมีความหมายในทางบวกมากกว่าทางลบ

 

สำหรับความเชื่อบางท้องถิ่น ปลาเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญา จึงถูกนำมาทำเป็นเครื่องรางเพื่อมอบให้แก่กัน โดยมีความหมายหมายถึงให้ผู้รับเปี่ยมไปด้วยสติปัญญา ในช่วงก่อนคริสตกาล ชาวยิวยกให้ปลาเป็นสัญลักษณ์ของวันหยุด และถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในวันปีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายด้านบวกในวันปีใหม่ ชาวยิวจะรับประทานปลาในมื้ออาหาร และจะเริ่มรับประทานจากส่วนหัวก่อนเสมอ

 

ชาวจีนเชื่อว่า ปลาเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ในวันตรุษจีน ชาวจีนจะกินปลาทั้งตัวเป็นอาหาร เพื่อสื่อความหมายว่าปีนี้ จะอุดมสมบูรณ์ มีเหลือกินเหลือใช้เป็นการเริ่มต้นสิ่งดี ๆ ใหม่ ๆ และร้านอาหารหลายร้านนำตู้ปลามาตั้งที่หน้าร้าน เพื่อให้เป็นเครื่องรางแห่งความเจริญรุ่งเรือง แน่นอนว่าไทยแลนด์บ้านเรา ก็มีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับปลา เช่น เชื่อว่าปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ จึงมักแขวนเครื่องรางปลาตะเพียนคู่ หรือตะเพียนเงิน ตะเพียนทองไว้ตามบ้านหรือมอบให้เป็นของขวัญคู่แต่งงานใหม่เพื่อเรียกสิริมงคล นอกจากนี้ คำว่า เพียน ยังออกเสียงห้องกับ คำว่า เพียร จากขยันหมั่นเพียร ซึ่งทำให้ความหมายของปลาตะเพียนยิ่งลึกซึ้งขึ้น ความเชื่อเกี่ยวกับปลาสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตคนเรารอบด้าน ไม่ว่าจะกินเป็นอาหาร แขวนเป็นเครื่องราง หรือเลี้ยงเพื่อความสวยงามก็ตาม

 

ปลากับศาสนาคริตส์ บางคนอาจเคยเห็นสัญลักษณ์รูปปลาคล้าย ๆ กันนี้ แต่ไม่รู้ความหมาย ชาวคริสเตียนเรียกว่า อิคตุส (ICHTHYS) เป็นภาษากรีกแปลว่า ปลา มาจากคำว่า พระเยซู พระบุตรแห่งพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด และใช้สํญลักษณ์นี้แทนพระเจ้าในยุคที่ศาสนาคริสต์เป็นสิ่งต้องห้าม

 

Credit : พี่คาวาฮิ , Metaltora

by Admin Park

Admin :
view
:
3315

Post
:
2016-12-29 21:13:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น