พญานาค เมืองลับแล
2016-12-19 22:28:53

เรื่องในพระไตรปิฎกได้กล่าวถึง "โอปปาติกะโยนิ" ว่าได้แก่ พวกเทวดา พวกสัตว์นรก พวกมนุษย์บางประเภท เช่น ชาวลับแลหรือบังบด และพวกวินิบาตบางประเภท

 

"พวกพญานาค" เป็นสัตว์กึ่งเทวดามีฤทธิ์อำนาจสูงมาก ชอบแปลงร่างเป็นมนุษย์อยู่เสมอ เรียกว่า "มนุษย์นาค" เป็นเจ้าแห่งงู มีบ้านเมืองอยู่ใต้พื้นดินหรือบาดาล รูปร่างสัณฐานเป็นงูมีหงอนสวยงามมาก จัดเข้าจำพวก "โอปปาติกะโยนิ" คือ ผุดเกิดขึ้นทันทีเหมือนเทวดา มีร่างเป็นทิพย์ เหาะเหินเดินอากาศได้ แทรกแผ่นดิน แทรกภูเขา แทรกน้ำได้ สามารถแปลงร่างหรือเนรมิตได้ทุกรูปแบบในพริบตา เป็นสัตว์ก็ได้ เป็นมนุษย์ก็ได้ เป็นเทวดาก็ได้ เป็นต้นไม้ก็ได้ เป็นก้อนหินก็ได้ ฯลฯ

 

 

Credit : นรเศรษฐ์ , Pailin

by Admin Park

Admin :
view
:
3310

Post
:
2016-12-19 22:28:53


ร่วมแสดงความคิดเห็น