โรคติดบุหรี่ ภัยร้ายทำลายคนรอบตัว
2016-10-07 12:52:00

“โรคติดบุหรี่” ภัยร้ายทำลายคนรอบตัว

 

 

Cr. www.boredpanda.com

 

     องค์กรอนามัยโลกได้ประกาศให้การสูบบุหรี่เป็นโรคเรื้อรังอย่างหนึ่งที่เป็นๆ หายๆ และมีแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพไม่ต่างจากโรคเรื้อรังอื่นๆ และให้ชื่อโรคนี้ว่า “โรคติดบุหรี่” และถ้าไม่เลิกสูบบุหรี่จะมีผู้เสียชีวิตอันสืบเนื่องกับบุหรี่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 4

 

 

Cr. www.matichon.co.th

 

     ปัจจุบันทั่วโลกมีคนสูบบุหรี่ประมาณ 11,000 ล้านคน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของประชากรโลกทั้งหมด โดยประมาณว่าในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำถึงร้อยละ 80 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากกว่าพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ โดยพบว่า ผู้สูบบุหรี่เป็นประจำร้อยละ 50 จะเสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่ง จะเสียชีวิต ขณะอยู่ในวัยทำงาน ซึ่งเป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรถึง 20-25 ปี

 

 

 

Cr. www.manager.co.th

 

     “พญ.กาญจนา อุดมชัยกุล” อายุรแพทย์ด้านโรคระบบหายใจ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า “ควันบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของโรคหัวใจ อัมพฤกษ์อัมพาต ถุงลมโป่งพอง และมะเร็ง (โดยเฉพาะมะเร็งปอด มะเร็งในช่องปาก มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งตับอ่อน) และยังมีผลต่อหลอดเลือดและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งผลกระทบของบุหรี่ขึ้นกับระยะเวลาที่สูบ และปริมาณที่สูบต่อวัน เนื่องจากควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งหลายชนิดที่มีผลต่อเซลล์ในร่างกาย และในบุหรี่ยังมีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้บุหรี่ยังมีผลต่อเด็กทารกในครรภ์ ทำให้มารดาที่ตั้งครรภ์มีโอกาสแท้งบุตร คลอดบุตรที่เสียชีวิต คลอดบุตรที่มีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ และยังทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลง บุหรี่ทำให้อายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 13.2 ปี ในผู้ชาย และ 14.5 ปีในผู้หญิง ผู้สูบบุหรี่มือสองมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจมากกว่าคนปกติ 25-30% และมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติ 20-30% ทั้งนี้การติดบุหรี่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้เพียง 15% จะถูกสูดเข้าไปโดยผู้สูบเอง ส่วน 85% ที่เหลือจะกระจายอยู่ในอากาศ ดังนั้นหากอยู่ในสถานที่มีการสูบบุหรี่ติดต่อกัน 2 ชั่วโมง จะเทียบเท่ากับว่าสูบบุหรี่ประมาณ 4 มวน ทั้งนี้พบว่าผู้ป่วยที่เสียชีวิต 1 ใน 9 คน จากสาเหตุการสูบบุหรี่นั้นเกิดจากการสูบบุหรี่มือสองแม้ว่าจะไม่เป็นผู้สูบบุหรี่เองก็ตาม แต่หากอยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวก็จะทำให้เป็นผู้สอบบุหรี่มือสองได้ และอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ และมะเร็งปอดมากกว่าคนปกติ เด็กที่พ่อแม่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ไซนัสอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และฝันผุมากกว่าเด็กคนอื่น”

 

 

Cr. board.palungjit.org

 

     จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2544 พบว่ามีคนไทยสูบบุหรี่เป็นประจำ 10.6 ล้านคน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.6 เป็นเพศชาย 10 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 39.3 เพศหญิง 6 แสนคน หรือเท่ากับร้อยละ 2.2

 

 

 

……………………………………………………………………………………

 

 

 

Cr. หนังสือพิมพ์ new 108 / www.asoke.info

ทีมงานตาโตเรียบเรียงนำเสนอ

Admin :
view
:
1456

Post
:
2016-10-07 12:52:00


ร่วมแสดงความคิดเห็น