องค์ประกอบ 8 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ 'ความฝัน'
2015-09-18 02:58:45

องค์ประกอบ 8 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อ 'ความฝัน'

 

"การฝัน" ในแง่มุมของนักวิทยาศาสตร์  นั้นนับเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติของสมอง ซึ่งบางส่วนยังคงทำงานสานต่อกันออกมาเป็น การเห็น การ ได้ยิน และการสัมผัสต่างๆ โดยปราศจากการควบคุมจาก ซีรีบรัม (Cerebrum) ทำให้ความฝันทั้งหมดมักจะแปลกและพิสดารเกินกว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้...นั่นเอง
 
 
โดยในแง่มุมของนักจิตวิเคราะห์นั้น ถือว่า "ความฝัน" เป็นสิ่งสะท้อนจิตในส่วนลึกตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน ทั้งความสุข ความสมหวัง ความทุกข์ และความผิดหวัง ดังนั้นจึงสามารถนำความฝันมาใช้ในการทำ จิตบำบัด (Psychotherapy) แก่ผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตได้
 
 
โดย องค์ประกอบ 8 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อความฝัน มีดังนี้ : 
 
1. สภาพจิตใจ สภาพแวดล้อมสิ่งรอบตัวและสถานการณ์ที่เกิดชึ้น ณ ช่วงเวลาระหว่างนั้น
2. การแพ้อาหารหรือยาบางชนิด อาการแพ้ประจำตัว หรือ แพ้สิ่งที่รับประทานในช่วงเวลานั้นๆ
3. การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก ซึ่งจะทำให้รบกวนการนอนหลับอย่างสงบ
4. การเจ็บไข้ได้ป่วย อาการบาดเจ็บเจ็บป่วยและความสมบูรณ์ของร่างกาย 
5. การมีรอบเดือน อาจมีอิทธิพลต่อความฝันของผู้หญิงบางคน
6. เสียง ส่งผลต่อสภาพร่างกายก่อนเข้าสู่สภาวะหลับและเวลาที่ใช้ในการนอนหลับ
7. ทิศทางของที่นอน มีบางคนแนะนำว่า ถ้าคุณหันหัวนอนไปทางขั้วแม่เหล็กโลกขั้วเหนือ (North Pole) เพื่อให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายเราสอดคล้องกับสนามแม่เหล็กโลก ซึ่งจะทำให้คนเรามีความกลมกลืนกับพลังงานตามธรรมชาติ ช่วยให้หลับได้สนิทได้เป็นอย่างดี
8. สภาพแวดล้อมของห้องนอน เช่น อากาศร้อน-เย็น แสงสว่างหรือสิ่งรบกวนต่าง ล้วนแล้วแต่สร้างความกดดันให้แก่ร่างกายและจิตใจและอาจสะท้อนออกมาในความฝันได้
 
 
ดูแลสุขภาพและห่วงใยร่างกายของตนเองกันให้มากๆนะคะเพื่อนๆชาวตาโตทุกท่าน
 
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก indepencil.com teen.mthai.com และ stou.ac.th
ภาพประกอบเพิ่มเติมโดย lifehack.org , lolaartland.deviantart.com , teocracia.wordpress.com
ทีมงานตาโต (tartoh.com) เรียบเรียงนำเสนอ
Admin : Tartoh
view
:
3795

Post
:
2015-09-18 02:58:45


ร่วมแสดงความคิดเห็น