วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๔๓๐
2013-04-01 11:10:22


วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2430 วันนี้วันคล้ายวันเกิดพระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ของไทย พระยาพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 2 ชื่อเดิมว่า "พจน์ พหลโยธิน" เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2430 เวลา 03.30 น. ณ บ้านหน้าวัดราชบูรณะ จังหวัดพระนคร พระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นบุตรของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา (ถิ่น พหลโยธิน) กับท่านผู้หญิงจับ พหลโยธิน สมรสกับท่านผู้หญิงบุญหลง พหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี 5 สมัย รวมระยะเวลา 5 ปี 5 เดือน 21 วัน ยังได้รับสมญานามว่า เชษฐบุรุษ ด้วย พระยาพหลพลพยุหเสนาถึงแก่อสัญกรรมด้วยเส้นโลหิตในสมองแตก เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 รวมอายุ ได้ 59 ปี
Admin : admin
view
:
1930

Post
:
2013-04-01 11:10:22


ร่วมแสดงความคิดเห็น