FFK (เฟย์ ฟาง แก้ว) - Mouth to Mouth
2014-01-15 14:45:31

 

เนื้อเพลง
 
รู้หรือเปล่า เรื่องที่เธอกำลังคิด
สังสัยจะผิด มันไม่จริง
เห็นหรือเปล่า คนที่เธอเก็บไปคิด
ว่าฉันสนิท ไม่ใช่เลย
 
ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
เม้ากันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยหรือไง
 
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงเป็นยังไง เม้าทูเม้าเลยดีกว่า
 
รู้หรือยัง เรื่องที่เธอไม่ควรคิด
ว่าฉันมีใคร มันไม่จริง
ซึ้งหรือเปล่า เธอนั่นแหละที่ฉันคิด
ว่าฉันสนิทกว่าทุกคน บนโลกนี้
 
ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
เม้ากันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยหรือไง
 
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง เม้าทูเม้าเลยดีกว่า
 
[Rap]
ที่เขาพูดกันมามันก็มากเกินไป ใช่ที่ไหน ไม่ใช่ ไม่ใช่
ที่ฉันคุยกับใคร ถ้าไม่ใช่เรื่องงานก็ที่บ้าน อาฮะ อาฮะ
นั่นก็เม้ากันจริง นี่ก็บริฟกันจัง ช่วยมาถามฉันก่อนได้ม้า
อยากให้รู้จริง อยากให้เม้าจริงว่าฉันน่ะชอบใคร
 
ไม่อยากให้เธอเข้าใจฉันผิดไป
เพราะว่าทั้งหัวใจ ฉันมีแต่เธอ
เม้ากันไปเถอะ ก็ไม่ชอบจะตอบคำถาม
แต่เธอจะเป็นกับเขาด้วยหรือไง
 
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง
 
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง เม้าทูเม้าเลยดีกว่า
 
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
ว่าฉันรักใคร ไม่อยากจะพูดเลย
ถ้าอยากจะเม้าก็มาสิ มาเม้าทูเม้า
อยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไง เม้าทูเม้าเลยดีกว่า
 
เครดิต Lyrics.in.th
Admin GK1551
Admin : admin
view
:
1600

Post
:
2014-01-15 14:45:31


ร่วมแสดงความคิดเห็น