ความหมายของ"ดอกมะลิ"
2013-08-02 17:00:24


ตามที่ทางราชการประกาศกำหนดวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกที่สำคัญยิ่งของไทยเราวันหนึ่ง และกำหนดให้ถือว่า ดอกมะลิ สีขาวบริสุทธิ์ เป็นสัญลักษณ์แห่ง ความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่ตัวเรา ดัง คำประพันธ์บทดอกสร้อยชื่อ แม่จ๋า ของท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ที่ว่า "ดอกเอ๋ยดอกมะลิ ถึงยามผลิกลิ่นพราวสกาวต้น สดสะอาดปราศสีราคีระคน เหมือนกมลใสสดหมดระคาย กลิ่นมะลิหอมกระไรไม่รู้สร่าง เปรียบได้อย่างรักแท้ไม่แปรหาย อันรักแท้แลหัวใจได้บรรยาย ขอเชิญทาย ณ ที่ไหนจากใครเอย"
Admin : admin
view
:
1575

Post
:
2013-08-02 17:00:24


ร่วมแสดงความคิดเห็น